Om vår förening

FÖRENINGEN OCH MEDLEMSKAP

Gloriakören är en ideell förening med körsång som ändamål. Medlemskap  i föreningen Gloriakören kostar 100:- per år.  Därtill kommer en köravgift för aktiva medlemmar om 750:-/termin .

Swedbank bankgiro  133-0869 . Swish 1233680139 – OBS: ange ditt avsändarnamn

STADGAR för föreningen Gloriakören september 2017 pdf

åRSMÖTE 2017

göran paint

Kören startades av körledaren och musikern Göran Sjölin  2008 . Ett trettiotal föräldrar, lärare och elever från Kristofferskolan samlades för att sjunga. En kärntrupp från Waldorfskolan finns kvar. Vi är numera ungefär 40 st  blandade stämmor som samlas vid varje övningstillfälle.Vi har en given scen på Kristofferskolan. Men även Kulturhuset i Ytterjärna tillsammans med vår systerkör ”Järnakören” där Göran också är körledare..

GLORIAKÖRENS POLICY

Var och en som vill ska kunna delta i Gloriakören, och det betyder att det inte finns några trösklar för att komma med. Ingen provsjungning, inga krav på körvana eller notläsningsförmåga.

Målet för Gloriakören är att göra framsteg och att bit för bit erövra en anspråksfull repertoar genom att anta allt svårare utmaningar i offentliga framföranden.Vid offentliga framträdanden eftersträvas att verket sjungs utan noter. Det är en betydelsefull framgångsfaktor eftersom publiken upplever en starkare närvaro och ett direktare tilltal när inga noter reser barriärer mellan sångare och publik.

Varje repetition har två mål: För det första ska den bidra till att höja sångförmågan på längre sikt genom övande, för det andra ska den möjliggöra konstnärliga upplevelser i ögonblicket.Sångarna ska lämna övningen piggare än när de kom. Närvaron vid övningstillfällena baseras helt och hållet på frivillighet. Vid eventuell frånvaro behövs ingen anmälan eller förklaring. Det lustfyllda deltagandet ska alltid ha överhanden framför det pliktuppfyllande.

KOMMUNIKATION OCH ADMINISTRATION

Körens mailadress är gloriakoren(at)gmail.com

Körledare och konstnärlig ledare är Göran Sjölin goran.sjolin(at)gmail.com

Körens facebookgrupp heter ”Gloriakören i Bromma”

Körens fikagrupp är Kajsa,Inez,Catrin,

Körens webmaster  är Gunilla Boivie

Stämansvarig alt…

Stämansvarig bas…

Stämansvarig sopran…

Stämansvarig tenor….

STYRELSEN 2017-2018

Håkan Lundberg, ordförande o bas..phakan.lundberg (at)telia.com.

Ulrika Marklund, alt o sekreterare….. ulrika.log(at)gmail.com

Luca Nesi, kassör o bas……lucanesi1982(at)gmail.com

Gunilla Boivie, alt o ledamot …gunilla_boivie(at)hotmail.com

Eva- Lena Eriksson, sopran o suppleant .. eva-lena.eriksson(at)gmail.com

Annika Retsler ,sopran och suppleant —annikaretsler(at)gmail.com

Revisor 2017-2018 : Magdalena Ranhem mranhem(at)hotmail.com

Valberedning 2017-2018:

Ulrika Aboreslan ,Anna Isoz

 

 

Annonser